Stavební společnost Bexte
jednička pro Vaše stavby

Zateplení

  • Provádíme kontaktní zateplovací systém dle normy ČSN 73 2901, který je aplikován jako sestava s průmyslově zhotovených výrobků. To vše pod zkratkou ETICS.
  • Základním principem systémů Ceresit ETICS je lepší tepelná izolace obvodových plášťů budov. Díky tomu dochází k významné úspoře nákladů za energie a zároveň k vyšší ochraně životního prostředí.
  • Systémy Ceresit ETICS mají dekorativní funkci a díky širokému výběru omítek a nátěrů zajišťují atraktivní vzhled fasády.
  • Systémy Ceresit ETICS mohou být aplikovány na fasády nových i renovovaných budov.

Z obrázků je patrné, že podíl vnějších stěn na tepelné ztrátě je významný, bez ohledu na typ a velikost budovy. ETICS umožňuje zvýšit tepelný odpor obvodového zdiva a tím zamezit tepelným ztrátám v obvodovém zdivu. Zároveň dojde k omezení kolísání teploty v budově a v konstrukčních vrstvách samotného obvodového pláště. Teplota na vnitřním povrchu stěny bude vyšší než v případě, kdy stěna není chráněna tepelnou izolací. Teplota klesá rapidně v místě izolačního materiálu. Spotřeba energie neznamená jen energetické náklady, ale také plýtvání ekologickými zdroji. Nadměrná emise CO2 (vytápění budov: 30–35 % z celkových emisí do ovzduší), produkovaného při spalování různých druhů paliv, způsobuje skleníkový efekt nebezpečný pro nás všechny. Omezením spotřeby energie, aplikací systémů ETICS, můžeme snížit energetickou náročnost budov, a tím omezit emisi skleníkových plynů.

Od kvality tepelné izolace budovy se odvíjí nejen výše měsíčních provozních nákladů, ale stále častěji i výše nájmu a tržní hodnota budovy. Energetická úroveň tepelné izolace je vyjádřena roční spotřebou energie. Příčina vysoké spotřeby spočívá zejména v nadměrných tepelných ztrátách způsobených nedostatečnou izolací. Jestliže stěna budovy odděluje zóny s odlišnými klimatickými podmínkami (např. −10 °C vně a +20 °C uvnitř budovy), stává se z ní místo, kde probíhají různé procesy přechodu a prostupu tepla. Teplo vždy proniká z teplejších míst do studenějších.

Tyto stránky používají pro lepší výkon cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více informací o cookies naleznete zde.

rozumím