Stavební společnost Bexte
jednička pro Vaše stavby

PENB

Od 1. ledna 2013 vzniká povinnost majitelům nemovitostí mít ke svým objektům průkaz energetické náročnosti budovy - PENB, podle kterého kupující pozná energetickou náročnost stavby. Obecně tak na každého z nás padá nová povinnost opatřit svou nemovitost energetickým štítkem, který by zařadil objekt do některé ze sedmi tříd.

Zmíněný energetický štítek, pak dokládá zařazení objektu do skupin tak, jak jsme již zvyklí u elektrospotřebičů, či pneumatik osobních vozů. I zde platí, že třída A dokládá, nejnižší energetickou náročnost objektu, tedy že provoz tohoto objektu je nejúspornější. Na opačné straně je pak třída G definovaná jako mimořádně nehospodárný objekt.

U novostavby je Průkaz energetické náročnosti budovy nutno zpracovat ještě před výstavbou, jelikož PENB musí být součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

Výjimky – kdy nemusí být průkaz zpracován:

 • Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit PENB vyúčtováním dodávek energií za poslední tři roky.
 • Budovy s podlahovou plochou do 50 m2 nemusí mít PENB, stejně jako stavby pro rodinnou rekreaci.
 • Další výjimkou jsou budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do spotřeby tepla 700 GJ/rok

Důležité informace - co je dobré vědět?

 • Platnost průkazu je max. 10 let.
 • Stávající průkazy vypracovávané od roku 2009 až 2013 dle staré legislativy - budou platné po stanovenou životnost průkazu.

Průkaz energetické náročnosti - kdy je potřeba?

 1. Prodej nebo pronájem
  • prodej nebo pronájem celé budovy (od 1. 1. 2013)
  • prodej ucelené části budovy (od 1. 1. 2013)
  • pronájem ucelené části budovy (od 1. 1. 2016)
 2. Stávající budova
  • budovy užívané orgánem veřejné moci
  • nad 500 m2 (od 1. 7. 2013)
  • nad 250 m2 (od 1. 1. 2015)
  • bytové a administrativní budovy
  • nad 1500 m2 (od 1. 1. 2015)
  • nad 1000 m2 (od 1. 1. 2017)
  • méně než 1000 m2 (od 1. 1. 2019)
 3. Nová budova nebo změna budovy
  • nová budova
  • větší změna dokončené budovy - změna pláště v min. ploše 25%

Pokud se jedná o bytovou jednotku - je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií!

Vypracování PENB, od společnosti Bexte, která se dlouhodobě zabývá zateplováním a kompletní revitalizací budov, tak může být prvním krokem k realizaci efektivní a smysluplné úpravy objektu s cílem snížení celkové energetické náročnosti provozu domu. Nejen totiž, že vám společnost Bexte vypracuje PENB, ale dále vám v ceně pořídí i snímek z termokamery, který slouží pro identifikaci, lokalizaci a určení rozsahu jednotlivých závad tepelné izolace objektu. Snímky z termokamery vám poskytují informace o povrchové teplotě budovy v interiéru a exteriéru, na jejichž základě lze identifikovat řadu vad a nedostatků stavebních konstrukcí. Je to základní poznatek, podle něhož lze EFEKTIVNĚ provést opravu zateplení pláště budovy. Svěřte odbornou práci profesionálům, kteří znají kompletní problematiku a rádi vám vysvětlí a navrhnou optimální řešení vašeho problému, oproti konkurenci, která provede pouze výpočet.

Tyto stránky používají pro lepší výkon cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více informací o cookies naleznete zde.

rozumím